Izbrane novogradnje

Licenca

Mreža nepremičnin d.o.o. je pred uveljavitvijo Zakona o nepremičninskem posredovanju ZNPosr Ur. L. št. 42 imela potrebne licence, za opravljanje dejavnosti (spodaj ).

Z novim zakonom se družba pripravlja za izvedo vseh potrebnih določil ZNPosr, katere že zagotavlja oz. bo zagotovila vse potrebne v najkrajšem možnem zakonsko določenem času.

  1. Gospodarske zbornice Slovenije: Podpisniki KODEKSA dobrih poslovnih običajev.
  2. IBN (Informacijske borze nepremičnin) za posameznega posrednika.
  3. Po zakonu o nepremičninskem posredovanju imamo z dnem 24.11.2003 sklenjeno zavarovanje odškodninske odgovornosti pri zavarovalnici za vse zaposlene do 80.000.000,00 SIT letnega agregata.